LLC "Solodka Mriya-Vinnytsya"(0432)67-01-35(0432)55-07-72
Internet store+38(096)3258010
Today no work.

Brand trading

Addresses of branded stores "Solodka Mriya"
 
№1, ul.R.Skaleckogo 15 tel.675823078
№ 2 Prospect Cosmonauts 24 tel.672516399
№3, street D.Nechaya 134A tel .: 096 6979060
№4, Kotsubynsky ave., 41 tel: 0674331713
№ 5 Zamostys'ka St. 17 tel: 0972101212
№6 Хм.шосе 75 Б, ТСК "Passage" tel .: 0965076118
No. 7, Prospect 61, 46, Tel: 0975441139
№8, street Папаніна 1А, shopping center "Quarter" tel .: 0983293613
№ 9, Grushevsky 56A, Karavan shopping center tel .: 0967102930
№10 vul. Solovyov 3 tel: 097 9116292
№ 11 street. Keletska 118tel: 0683209199
№ 12 St.Porik 42 tel: 0988953047
№ 13 street, Architects 16 tel: 0688348968
№14 prov.Antonova 23A tel .: 0688583508
№ 15, St. Charles 36, tel: 0974828282
No.16, St.Pirogova St. 42 tel: 068 0816700
№ 17 of D.D.Galitskogo 50/146 tel: 0684203340
№18 street Kyiv 47 tel: 0964439443
№ 19 street 600 anniversary 40 tel: 068 8764782
№20 vul.Vatutina 34 tel: 067 4324099
№21Khmelnitsky highway 114 tel. 0935502123